Stort poolområde och lekytor

Entrén från gatan har fått en ny trappa och en gång som slingrar vidare till en stenlagd yta med grillyta och plats i skuggan. Den slingrande gången är lagd i sandmelerad oregelbunden skiffer som matchar husets tegel. På trappstegen ligger offerdalsskiffer i fallande längder som knyter ihop redan befintlig skiffer. Stora stenar är flyttade och har skapat en rabatt samt en plan gräsyta för lek. Istället för en lång slänt är det nu trappor och en liten mur som avdelar gräsyta och uteplats.

Familjen har fått ett stort härligt poolområde på baksidan med mycket plats för lek, umgänge och avkoppling. Här finns nu sittplatser i flera nivåer samt pergola.

Visionsvy poolområde på baksida
Före baksidan
Före framsidan
Före framsidan