Höj fastighetsvärdet

Att anlita en trädgårdsarkitekt är väl investerade pengar, en fin trädgård höjer fastighetsvärdet med 13-20%*. Det motsvarar 260.000 kronor på en genomsnittsvilla i Sverige värd två miljoner. för varje investerad krona i trädgårdsdesign får man 2,8 kronor tillbaka om man skulle sälja huset.

*Enligt studier som presenteras i Global garden report (2011).

 

SPARA KOSTNADER FÖR ANLÄGGNING

En proffessionellt utförd och genomtänkt ritning är ett bra underlag för markarbetarna. Man får ett bra underlag för att ta in offerter. Arbetet kan flyta på snabbare och därmed minska kostnaderna för markanläggningen. Kostnaden för trädgårdsarkitektens arbete är vanligtvis väldigt liten i förhållande till projektets totalkostnad.

LÄTTSKÖTT GER MER TID FÖR ANNAT

Kanske varken tiden, idéerna eller kunskaperna räcker till. Med professionell hjälp kan ni få en funktionell, lättskött och tilltalande trädgård. Den ska passa era behov, vara vacker året om och hållbar över tid.
En skräddarsydd och lättskött trädgård ger er mer tid för rekreation, vila och umgänge.

RÄTT VÄXT PÅ RÄTT PLATS ÄR LÖNSAMT

Att välja rätt växter ökar chansen för att rabatter och växtlighet blir prunkande och hållbara över en längre tid. Att plantera fel växter på fel plats kan bli dyrt då nya växter behöver köpas in efter hand. Med rätt planering från början sparar man även tid vid inköp och plantering. En långsiktig lösning sparar därmed både tid och pengar.