Nybyggt hus med härlig trädgård

Visionsvyer över hur trädgården kan komma att utformas. Stora nivåskillnader har tagits hänsyn till. Huset ska börja byggas 2022.

Exempel från markplan
Så här ser det ut innan bygget börjar