Klassiskt och återvunnet

I denna trädgård fanns oregelbunden ölandssten. Gångarna är omplanerade men stenen är återanvänd. Vi har kompletterat med murar av ölandssten, gjort om trappor, röjt gammalt och lyft fram det som är vackert. Den nedre delen har fått en gästparkering och en rhododendron-plantering i bergsskrevan. Ny belysning är installerad och lyser upp träd och växter fint när mörkret faller.

BILDER FÖRE