Att skapa en ny eller göra om en gammal trädgård

Det finns oändligt mycket man kan göra med en trädgård, så många fina material och växter att välja mellan. Trädgården är en del av ditt hem och en förlängning av huset. Den ska vara funktionell, klara slitage och vara hållbar på sikt både vad det gäller design, utförande, växter och material. Det viktigaste för mig är att vara lyhörd och göra trädgården unik för dom som ska bo där.

Tjänster trädgårdsdesign

En trädgård

Att formge en trädgård handlar om att skapa golv, väggar och tak av mjuka och hårda material. Vi använder både träd, buskar och perenner, sten, murar och trä. Tillsammans kan det bli fantastiska miljöer. Dessutom vill man att den ska vara vacker och ha ett värde under alla årstider.

Vad kan vi göra för att värna om miljön?

När vi skapar en trädgård kan vi göra olika smarta val för att minska på klimattrycket och samtidigt förenkla underhållet. Vi kan välja växter som värnar om alla små pollinerande insekter som får trädgården att blomstra. Det är dessutom mysigt när det surrar av bin och fjärilar. Vi kan välja lokalproducerade växter och samtidigt dra ner på transporterna. Stenmaterial och kross kan vi också hitta lokalt. Kompostera gärna trädgårdsavfall och matavfall så ger du gratis högvärdig näring till växterna. Man slipper dessutom åka och köpa gödsel. Vill man ändå köpa gödsel kan man välja naturgödsel, så som ko- och hönsgödsel. Att samla regnvattnet i tunnor är smart istället för att det går ut i det lokala dagvattnet och ett enkelt sätt att hjälpa miljön.

Trädgård är bra för hälsan

Hälsoundersökningar visar att närhet till natur minskar stresshormonet kortisol och ger minskat blodtryck. Att vistas i trädgård och natur är rogivande för själen och bra för hälsan.

Växter

Rätt växt på rätt plats är en förutsättning för en lyckad plantering. Olika växter har olika krav på ståndort, dvs hur dom vill stå; full sol halvskugga eller skugga, fuktigt, torrt, humusrikt osv.

Växterna har olika funktioner; Marktäckare, gruppbildare, uppstickare och solitärer. Att ha en väl fungerande marktäckare i sin rabatt gör att ogräs inte får fäste och skötselinsatsen minimeras. Gruppbildande växter, uppstickare och solitärer gör rabatten dynamisk. Bladverk, färg och form tas också hänsyn till för att forma en vacker och fungerande trädgård. Vi får inte glömma årstiderna så att vi alltid har något vackert att titta på.